หนองบัวหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองบัวหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.31
longitude :  100.04
รายละเอียด :  Edit หนองบัวหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นชื่อของตำบลป่าสัก เนื่องจากเป็นหนองน้ำที่มีขนาดกว้าง มีพื้นที่ประมาณ 246 ไร่ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนแพ และริมหนองน้ำในราคายุติธรรมและมีการให้บริการตกปลา โดยมีกองทุนอนุรักษ์หนองบัวหลวงเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนดูแลพื้นที่ ในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินทางสู่หนองบัวหลวง 1. จาก อ.เมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที 2. จาก อ.เชียงแสน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที 3. จาก อ.แม่สาย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :622