หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > เมืองชลบุรี > ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเสม็ด
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเสม็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเสม็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  333 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของเทศบาลตำบลเสม็ด
การเดินทาง :  ถนนพระยาสัจจา จากแยกพลับพลาเลี้ยวขวาไฟแดง เจอวงเวียนเลี้ยวซ่าย ผ่านหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 50 เมตร ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด สถานที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ในสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :498