โบสถ์โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปี ตัวโบสถ์ทำด้วยไม้สักแต่ได้มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ และได้ผุกร่อนหลุดร่วงไปตามเวลา
การเดินทาง :  ตามทางหลวงสิงหวัฒน์ หมายเลข 12 พิษณุโลก - สุโขทัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกงไกรลาศมาทางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :397