วัดคุ้งยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคุ้งยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทั
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เคารพศัทธาของคนตำบลไกรนอก โดยมีรูปหล่อหลวงพ่อใยที่ศักดิ์และชาวบ้านเคารพนับถือประดิษฐ์สถานอยู่ และมีต้นยางอายุ 400 กว่าปี เป็นสัญญาลักษณ์สูงใหญ่อยู่หน้าวัดคุ้งยาง
การเดินทาง :  ตามทางหลวงสิงหวัฒน์ หมายเลข 12 ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกงไกรลาศมาทางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :108