หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > กงไกรลาศ > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่นาสวนผสม)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่นาสวนผสม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่นาสวนผสม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทั
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรอินทรีย์ ที่ดำเนินตามแนวหลักความพอเพียง
การเดินทาง :  ตามทางหลวงสิงหวัฒน์ หมายเลข 12 ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกงไกรลาศมาทางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :392