หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > กงไกรลาศ > โฮมสเตย์ตำบลไกรนอก
โฮมสเตย์ตำบลไกรนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ตำบลไกรนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลไกรนอก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การเรียนรู้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตของชาวบ้านตำบลไกรนอก
การเดินทาง :  ตามทางหลวงสิงหวัฒน์ หมายเลข 12 ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกงไกรลาศมาทางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :421