วัดทองสะอาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทองสะอาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดทองสะอาด วัดทองสะอาดตั้งอยู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 โดยเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ภูวนารถ ทรงมอบให้หลวงนรนารถภักดี ขณะดำรงตำแหน่งเป็นจางวางขุนทอง สร้างวัดขึ้นในที่ดินของพระองค์ โดยรื้อบ้านพักหลังหนึ่งมาสร้างเป็นอาคารลักษณะสัณฐานคล้ายกระโจม ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดกระโจมทอง ต่อมาเมื่ออธิการเล็ก งามสะอาด เป็นเจ้าอาวาส จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดทองสะอาด ตามนามสกุลของเจ้าอาวาส สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2525 วัดทองสะอาด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงตัดลูกนิมิตรในพิธีด้วย วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อพระประธานสุโขทัยและพระพุทธโสธรจำลอง ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่เมื่อปี 2502 นอกจากนี้ยังได้มีการสนับสนุนการศึกษาของชาติ ปัจจุบันทางวัดมีชื่อเสียงในด้านพระบูชา ครูบาสุบิน, กุมาร และเครื่องรางของขลัง...
การเดินทาง :  วิ่งเข้าเส้นทางบางบัวทอง ถนนหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเศก) แล้วตรงปายเรื่อยๆ

จำนวนผู้เข้าชม :80