ตลาดน้ำบ้านน้ำฉ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำบ้านน้ำฉ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านน้ำฉ่า และหมู่ 8 บ้านน้ำฉ่าสายชล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดน้ำบ้านน้ำฉ่าจะมีกลุ่มอาชีพหลากหลาย
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถโดยสารอย่างสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :101