หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > ปฏิมากรรมทุเรียนนนท์
ปฏิมากรรมทุเรียนนนท์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปฏิมากรรมทุเรียนนนท์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ไทรม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จมา ณ สวนทุเรียนนางเบญจวรรณ ออไอสูญ หมูที่ 6 ตำบลไทรม้าเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริต่อชาวสวนว่า "พยายามหาคนมาทำเอาไว้ประเดี๋ยวจะหมด"
การเดินทาง :  รถประจำทางสาย 18 134 388

จำนวนผู้เข้าชม :412