วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  แยกบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี วันที่ 23มีนาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทางผ่านทางถนนมิตรภาพกรุงเทพ-ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :432