วัดหลวงขุนวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงขุนวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่จากประวัติคาดว่าถูกสร้างตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล โดยมีการค้นพบที่ตั้งของวัด และโบสถ์หลังเก่า ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะหลายครั้ง จวบจนกระทั้งถึงปัจจุบัน วัดหลวงขุนวินตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :787