วัดดอยสัพพัญญู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยสัพพัญญู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติวัดดอยสัพพัญญู วัด ดอยสัพพัญญู ตั้งอยู่ บ้านห้วยเนียม หมู่ ๖ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๖ ไร่ เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๊บ (น้ำบ่อทิพย์) ไม่ปรากฏ ปี พ.ศ.ในการสร้าง และนามผู้สร้าง แต่ยังปรากฎหลักฐานเป็นศาสนวัตถุ คือน้ำบ่อทิพย์ และอุโบสถหลังเก่า ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชรัตนากร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญาณสมโพธิ (พระเทพวรสิทธาจารย์) ได้ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์สามเณร อยู่จำพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ฯ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :752