สวนมัลเบอร์รี่ แม่หม่อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนมัลเบอร์รี่ แม่หม่อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านคลองสะท้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.41
longitude :  101.69
รายละเอียด :  สวนมัลเบอร์รี่ แม่หม่อน สวนเกษตรปลอดสารพิษ ชม ชิม ฟรี ผลสดๆจากสวน กับบรรยากาศสบายๆ
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านคลองสะท้อง ประมาณ 500 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :542