วัดสุนทรประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุนทรประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ในอำเภอบางระกำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055371260
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลป วัฒนธรรมของท้องถิ่น
การเดินทาง :  ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :556