น้ำตกบางอี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบางอี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ถนนสายตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี ซอยน้ำตกบางอี หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงงา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.85
longitude :  98.39
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะแก่การพักผ่อนย่อนใจ เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกเคียนหมู่ที่ 4 บ้านบางอี โดยน้ำตกไหลผ่านมาจาก หมู่ที่ 9 บ้านกรักใน มีสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว,นถจักยานยนต์,หรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ด้วยการปั่นจักรยานชมความงดงามของน้ำตกได้ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี เพียงประมาณ 700 เมตร เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :384