วัดป่าโกรกสะเดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโกรกสะเดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.97
longitude :  101.88
รายละเอียด :  วัดป่าโกรกสะเดา นิกายธรรมยุต เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำตำบลโนนค่า เจ้าอาวาสชื่อพระครูอรัญธรรมภาณี ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, โบสถ์กลางน้ำ, พระยืน, รอยพระพุทธบาทจำลอง
การเดินทาง :  เริ่มจากถนนมิตรภาพ แยกตำบลโคกกรวดไปขามทะเลสอระยะทาง20 กม. ถึงปากทางเข้า โรงงานแป้งมันโชคยืนยง ระยะไปวัดป่าโกรกสะเดา 11 กม.ถึงวัด จะมีป้ายบอกทางเข้า

จำนวนผู้เข้าชม :636