อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูณณ์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขื่อนห้วยกุ่ม เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ก่อสร้างขึ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำพรมตอนล่าง สร้างปิดกั้นลำน้ำพรม ( อยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ลงไปทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ) ตั้งอยู่ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เริ่มก่อสร้างปี 2521 แล้วเสร็จปี 2523 มีรัฐพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าฯเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2523
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองชัยภูมิ ใช้เส้นทางสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 201) ถึงทางแยกหนองสองห้อง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2055

จำนวนผู้เข้าชม :416