หอไตรกลางน้ำวัดศรีชมชื่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตรกลางน้ำวัดศรีชมชื่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดศรีชมชื่น บ้านหว้า ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีชมชื่น ตั้งอยู่ที่บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประวัติความเป็นมา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2319 เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยมีนายคำ นางน้อยกับชาวบ้านย้ายมาจากอำเภอวาปีมาตั้งบ้านเรือนที่นี่มีต้นหว้าใหญ่ ใบบริเวณหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อว่า บ้านหว้าโง๊ะ และตั้งชื่อวัดว่า วัดศรีชมชื่น มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือ,ทิศตะวันออก,ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดทุ่งนา การบริหารและการปกครอง รูปที่ 1 พระอธิการอินทร์ตา ถาวโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2319 ถึง พ.ศ. ? รูปที่ 2 พระอธิการคำมี เจ้าอาวาส พ.ศ. 2328 ถึง 2340 รูปที่ 3 พระอธิการทองจันทร์ ญาณธมโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2345 ถึง 2350 รูปที่ 4 พระอธิการผ่าน นรินโท เจ้าอาวาส พ.ศ.2480 ถึง 2499 รูปที่ 5 พระอธิการอนงค์ ธมมคุตโต เจ้าอาวาส พ.ศ.2501ถึง 2504 รูปที่ 6 พระอธิการบัวแก้ว ถิรธมโม เจ้าอาวาส พ.ศ.- ถึง พ.ศ. ? รูปที่ 7 พระอธิการทองอิน ธมมกาโม เจ้าอาวาสวัด พ.ศ.2515 ถีง 2523 รูปที่ 8 พระอธิการประสิทธิ์ เจ้าอาวาส พ.ศ.2521 ถึง 2527 รูปที่ 9 พระอธิการประเคน ญาณสมปนโน เจ้าอาวาส พ.ศ.2528 ถึง 2530 รูปที่ 10 พระอธิการคำคูน อุตตญาโณ เจ้าอาวาส พ.ศ.2532 เป็นต้นมา ปูชนียวัตถุ-โบราณ 1.พระประธานมีเนื้อทองสัมฤทธิ์ 3 องค์ 2.ธรรมาสน์ 3.หอไตรกลางน้ำ
การเดินทาง :  โดยรถโดยสารปรับอากาศสายหล่มสัก-ขอนแก่น หรือสายเมืองเลย-ขอนก่อน ลงหน้าโรงเรียนบ้านหว้า หรือเรียกว่ากม.53

จำนวนผู้เข้าชม :335