วัดละมุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดละมุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 62 หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.90
longitude :  100.17
รายละเอียด :  วัดละมุด เป็นวัดเก่าแก่าของตำบล ที่เป็นโบราณสถาน เเสดงศิลปวัฒนธรรม ของคนในชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือรถโดยสารนครปฐม-ดอนตูม โดยทางหลวง หมายเลข 3233

จำนวนผู้เข้าชม :413