วัดละหารใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดละหารใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่1 ต.หนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่หลายท่านได้เล่าว่าเป็นวัดที่เก่าแก่โดยเฉพาะ พระครูวิจิตรธรรมมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดหนองกระบอก ท่านสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย
การเดินทาง :  -อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 166กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2ชั่วโมง5นาที -อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ30.8 กม. ใช้เวลาเดินทาง35นาที -อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ9.4กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ12นาที

จำนวนผู้เข้าชม :460