ผ้าปัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผ้าปัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลป่ากลาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.14
longitude :  100.93
รายละเอียด :  ผ้าปักเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง นิยมปักผ้าโดยมีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าม้ง ซึ่งในตำบลป่ากลางมีกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือปราณีตมาก ปัจจุบันได้มีการประยุกต์เป็นสินค้าหลายอย่างมากขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
การเดินทาง :  จากตัวเมืองน่านมาทางหลวงหมายเลข 101 อำเภอปัว ประมาณ 70 กิโลเมตร จากอำเภอปัว และเลี้ยวขวา มาตามทางหลวงหมายเลข 1081 อำเภอสันติสุข ประมาณ 5 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนชุมชนศิลาแลงเข้ามาอีก 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :229