วัดหนองกรับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองกรับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.หนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ ที่ 3ต.หนองบัว เป้นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจ.ระยอง เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. 2328ก่อนเข้าวัดท่านจะได้พบจุดเด่นคือซุ้มประตูที่สะดุดตา และกำแพงวัดที่สวยงามและใหญ่โต เคารพสักการะสรีระ หลวงพ่อสาคร มนูญโญ ที่ไม่เน่าเปื่อยสามารถมองเห็นผ่านกระใสได้
การเดินทาง :  -อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 161กม. ใชเ้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง -อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ34.1กม. ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ38นาที -อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ12.8กม. ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ16 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :484