วัดปิบผลิวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปิบผลิวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่อยู่เขาสุนทรีบรรพตนอกจากเป็นสภานที่ศักดิ์สิทธิแล้วยังมีเรื่องราวมากมายโยงกันแบบข้ามมิติกาลเวลา เล่ากันว่า "เจ้าแม่จำปากะสุนทรี"เป็นสาวอายุราว18ปีทรงเครื่องสีชมพูชี้จุดให้สร้างวัดและบอกว่าจุดไหนให้สร้างอะไรบ้าง หากท่านที่ต้องการขอพรอย่าลืมแวะกราบสักการะ"หลวงพ่อทันใจ"
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :538