หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > ห้วยแถลง > หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1 และบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.01
longitude :  102.62
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
การเดินทาง :  โดยรถยนต์จากตัวจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 ประมาณ 75 กิโลเมตร ถึงสี่แยกวงเวียน บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านทับสวาย ไปตามทางหลวงชนบท ระยะทางประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403