วัดช้างล้อมเจริญศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดช้างล้อมเจริญศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา : โบราณสถานวัดช้างล้อม ตั้งอยู่ในเขตบ้านไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห่างจากแนวถนนพระล่วงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็น โบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษ ที่ 19 -20 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง ฐานกว้าง 14 เมตร ที่ฐานมีประติมากรรมช้างปูนปั้นประดับอยู่ด้านละ 5 เชือก และประดับที่มุมเจดีย์อีกมุมละ 1 เชือก รวมช้างประดับรอบฐาน 24 เชือก ด้านหน้าเจดีย์ประธาน คือ วิหาร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 15 เมตร มีเสา 4 แถว รับโครงสร้างหลังคาที่เป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง เจดีย์และวิหารล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีช่องประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ สิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยคูน้ำ นอกคูน้ำทางด้านทิศตะวันออก คือ อุโบสถ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการบูรณะ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ดำเนินการขุดค้นทาโบราณคดีโบราณสถานวัดช้างล้อมเมื่อ พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินการบูรณะและเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดช้างล้อม งบประมาณ 1,800,000 บาท เมื่อ พ.ศ.2558
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนน หมายเลข 1113 สายสุโขทัย - ทุ่งเสลี่ยม กม.11

จำนวนผู้เข้าชม :651