บ้านไร่กองขิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไร่กองขิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านไร่กองขิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ ?อยู่ดี กินดี? ประจำปี 2552 และพัฒนาสู่ระดับ ?มั่งมี ศรีสุข? ในปี 2553 ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินมาตรฐานชุมชน (มชช.) เมื่อปี 2552 โดยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่ละ กิจกรรม/ โครงการ ก่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมไว้ และพร้อมถ่ายทอดแก่ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ และปัจจุบันบ้านไร่-กองขิง ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบ้านไร่-กองขิง
การเดินทาง :  จากสี่แยกสนามบินขับรถมาบนถนนเชียงใหม่ - ฮอด ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยกสะเมิง ให้เลี้ยวขวา (ทางขึ้น อ.สะเมิง) ผ่านสี่แยกต้นเกว๋น ประมาณ 3 กิโลเมตร บ้านไร่กองขิงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :943