หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > บางปะอิน > วัดวิเวกวายุพัด ,เจดีย์ราชูทิศ
วัดวิเวกวายุพัด ,เจดีย์ราชูทิศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวิเวกวายุพัด ,เจดีย์ราชูทิศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีประวัติเล่าว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ในฤดูน้ำ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน และได้เสด็จโดยทางชลมาร มาประพาสที่วัดวิเวกวายุพัด เพราะวัดนี้ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นรมณียสถาน เป็นที่สำราญพระ ราชหฤทัยมาก ได้เคยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์อุดหนุน ในการก่อสร้างเสนาสนะ ตึกศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ กับพระสถูป ซึ่งพระราชทานนามว่า ?ราชูทิศเจดีย์ ? ในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ริมลำคลอง หมู่ที่ ๓ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ วัดวิเวกวายุพัด
การเดินทาง :  ถนนสายเอเชีย ถนนอุดมสรยุทธ

จำนวนผู้เข้าชม :433