วงกลมศรีไตรสาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วงกลมศรีไตรสาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอศรีเมืองใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.49
longitude :  105.27
รายละเอียด :  เดิมทีมีลักษณะเป็นป่า สมัยโบราณเรียกว่า หบา เป็นพื้นที่ระหว่างบ้านนาเอือดกับบ้านส้อมบ่หล่อน ( บ้านนาเวียง ) ศรีไตรสารเป็นชื่อ-สกุลของนายอำเภอ ( นายผล ศรีไตรสาร ) ผู้ก่อตั้ง วงกลมศรีไตรสาร มีพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอำเภอศรีเมืองใหม่ เสาธงใหญ่สูง 36 เมตร หอชมเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอศรีเมืองใหม่และทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสวนสุขภาพประจำอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ศาลหลักเมือง หอชมเมือง อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :550