เรือขุดโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรือขุดโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเรือขุดจากไม้่ตะเคียนทอง อายุไม่น้อยกว่า 150 ปี
การเดินทาง :  ห่างจากบ้านหนองไผ่ ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :548