วัดธาตุบ้านเป้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธาตุบ้านเป้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเป้า หมู่ที่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.38
longitude :  101.98
รายละเอียด :  วัดธาตุบ้านเป้า บ้านเป้า หมู่ที่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :347