วัดป่าโนนกุดหล่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโนนกุดหล่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจแสวงบุญและผู้ชอบธรรมชาติและความร่มรื่นของต้นไม้ ทำให้จิตใจสงบ สบาย และในช่วงกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีงานปริวาสกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์จากทั่วสารทิศทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถัดมาจะเป็นวันพุทธทาส และจัดงานต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ท่านใดที่ชื่นชอบในการทำบุญ ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม นั่งวิปัสนากรรมฐาน ก็สามารถมาได้ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 226 ถนนศรีสะเกษ - อุบลฯ หากมาจากศรีสะเกษ มาถึงกิโลเมตรที่ 12 เลี้ยวซ้าย ป้ายบ้านหนองเข็งเดินทางเข้ามาตามถนนลาดยาง ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทาง ไปวัดโนนกุดหล่ม ให้เลี้ยวขวาตามป้าย จากนั้นตรงมาเรื่อยๆ จะผ่านบ้านโพนเขวา และบ้านโนนสังข์ วัดป่าโนนกุดหล่มจะอยู่บนพื้นที่บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9

จำนวนผู้เข้าชม :631