พลับพลา หลวงพ่อโอภาสี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พลับพลา หลวงพ่อโอภาสี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พลับพลา หลวงพ่อโอภาสี ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หลวงพ่อโอภาสี มีนามเดิมว่า ?ชวน? ท่านมหาชวนได้เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป มีความเชื่อว่า หลวงพ่อโอภาสีได้เดินทางมาตำบลพันท้ายนรสิงห์โดยเรือ เพื่อมาหางาช้าง คลองสมัยนั้นตื้นเขิน และแคบมากทำให้เรือติดเลน ชาวบ้านจึงช่วยกันดึงหลวงพ่อโอภาสีมาขึ้นเรือตรงหน้าสหกรณ์นิคม หลวงพ่อโอภาสีได้มอบของในย่ามเพื่อเป็นน้ำใจให้กับชาวบ้าน แต่ของที่อยู่ในย่ามแจกเท่าไหร่ก็ไม่มีหมด ชาวบ้านจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ทางสหกรณ์นิคม และชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างพลับพลาหลวงพ่อโอภาสีขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2497 เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :597