หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ชุมชนมอญวัดบ้านไร่เจริญผล
ชุมชนมอญวัดบ้านไร่เจริญผล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนมอญวัดบ้านไร่เจริญผล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนมอญหรือคนไทยเชื้อสายมอญ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่มีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การแต่งกาย ภาษา การประกอบอาหาร การละเล่นพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมของชาวมอญไว้อย่างเคร่งครัด เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยรามัญ ปัจจุบันชุมชนมอญ หมู่ 5 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ?สภาวัฒนธรรมชุมชนมอญบ้านไร่? ขึ้น มีการจัดนิทรรศการ วิถีชีวิต การแต่งกายของชาวมอญไปเผยแพร่ตามกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดจัดขึ้น และหน่วยงานที่สำคัญต่าง ๆ
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :604