วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  </