วัดบ้านโคก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านโคก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านโคก ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ 30ปีเศษ ในราว พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ภายในวัดมีหลวงพ่อดำ พระประธานองค์แรกของวัดบ้านโคก ประดิษฐานอยู่ในศาลาใหญ่ มีอาคารและเสนาสนะต่าง ๆ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ หอสวดมนต์ หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ 3 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิสงฆ์
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :542