วัดสหธรรมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสหธรรมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนสหกรณ์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสหธรรมารามตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ถนนสหกรณ์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดสหธรรมารามนี้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด สร้างขึ้นประมาณในราว พ.ศ. 2496 มีที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ 84 ไร่วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ 40 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาแล้ว ปูชนียวัตถุ มีพระประธานภายในอุโบสถ ชื่อว่า ?พระมีลาภ? เป็นพระประธานกว้าง ๔ สอก ๙ นิ้ว ปางมารวิชัย ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า พระประธานองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก มีคนมากราบไหว้บูชาสม่ำเสมอ ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า พระประธานองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก มีคนมากราบไหว้บูชาสม่ำเสมอ และบนบานขอพรให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปราถนา โดยเฉพาะบนขอลาภ ทำมาค้าขาย ซื้อขายที่ดิน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :539