หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 ชั้น ความสูง 84 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยของอาคาร รวม 3,515 ตารางเมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และnetwork ภายในอาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจร ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรออกแบบตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะมีสาระที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนการจัดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนอุทยานเพื่อการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวความคิดให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีดาดฟ้า เป็นพื้นที่ของร้านจำหน่ายอาหารว่าง สวนหย่อมและพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างตกแต่งภายในอาคาร แต่ก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมวิวบนชั้นที่ 16 ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :608