เมืองมัลลิกา รศ.124

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เมืองมัลลิกา รศ.124
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ตำบลสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.09
longitude :  99.28
รายละเอียด :  "เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน" สัมผัสวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้ววันนี้ ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
การเดินทาง :  ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323

จำนวนผู้เข้าชม :388