หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ยโสธร > ป่าติ้ว > เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ
เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑0 ตำบลกระจาย อำเเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.82
longitude :  104.36
รายละเอียด :  เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑0 ตำบลกระจาย อำเเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและอัฐิบริขารของเครื่องใช้ของท่านหลวงปู่ทองสี กตปุญโญ
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐยโสธร-อำนาจเจริญ) ห่างจากตัวจังหวัดยโสธรประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อถึงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ ให้ชะลอรถเลี้ยวขวา เมื่อเห็นป้ายหมู่บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10 และขับรถตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร วัดป่าสุทธิมงคล ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :468