บึงหนองฉิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองฉิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.38
longitude :  101.98
รายละเอียด :  บึงหนองฉิม บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูร
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :367