รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีสมบรูณร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043009705
latitude :  15.80
longitude :  102.76
รายละเอียด :  รอยพระบาท เป็นศาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำบลคึมชาด
การเดินทาง :  โดย ยนต์ เข้าถึงโดยสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :402