แก่งชมพู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งชมพู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.12
longitude :  105.31
รายละเอียด :  เป็นฝายกั้นน้ำจากห้วยนาควายน้อยไหลลงสู่ลำห้วยกว้างใช้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านดอนใหญ่กับบ้านบุ่งคำ มีลักษณะเป็นแก่งหินและมีต้นไม้ขึ้นมีร่มเงาสวยงาม
การเดินทาง :  เส้นหน้าโรงเรียนบ้านดอนจิก ม.1 ไป บ้านดอนใหญ่ ม.13 ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :463