แก่งปลาขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งปลาขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งแสงตะวัน ม.19
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.16
longitude :  105.31
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหิน
การเดินทาง :  เดินทางจาก อบต.ดอนจิก ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :449