โบราณสถานวัดหลักศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดหลักศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหลักศิลา หมู่ ๑๓ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  202
การเดินทาง :  202

จำนวนผู้เข้าชม :395