จิมทอมสันฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จิมทอมสันฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  027002566
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พื้นที่กว่า 600 ไร่ เป็นเกษตรเชิงนิเวศน์และงานสถาปัตถกรรมอีสาน พร้อมสวนผักลอยฟ้าที่คัดสรรพืชผักสมุนไพร แปลงผักปลอดสารพิษ พร้อมด้วยจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง ลำพระเพลิง-ปักธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม :472