หนองน้ำนาท่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำนาท่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.79
longitude :  100.73
รายละเอียด :  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ 15 ไร่และเป็นส่วนสุขภาพ
การเดินทาง :  เดินทางมาทางถนนปางค่า-น้ำปั้ว

จำนวนผู้เข้าชม :447