หอศิลป์พิงพฤกษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอศิลป์พิงพฤกษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 16 ม.10 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.79
longitude :  100.73
รายละเอียด :  เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนและของสะสมโบราณล้านนา
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนสายปางค่า-น้ำปั้ว

จำนวนผู้เข้าชม :476