ศาลปู่ฮ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลปู่ฮ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.77
longitude :  100.71
รายละเอียด :  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนตำบลไชยสถาน
การเดินทาง :  มาตามถนนสายปางค่า-น้ำปั้ว

จำนวนผู้เข้าชม :408