หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เลขที่ 588 หมู่ 1 ถ.สายปางค่า-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.80
longitude :  100.73
รายละเอียด :  องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นให้จังหวัดน่านเป็นเมืองแห่งปัญญา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์โลก แก่เยาวชนและเพื่อเฉลิม พระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนน่าน-พะเยา อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :461