หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2
แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่บ้านสันติภาพ 2 บ้านปางค่า ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.78
longitude :  100.76
รายละเอียด :  เจ้าหน้าที?และทีมช่างกรมศิลปากรที 7 จังหวัดน่าน เข้าขุดค้นและ ตรวจสอบวัตถุทางโบราณคดี ขุดพบวัตถุโบราณคาดมีอายุก่อนประวัติศาสตร์ กว่า 3 พันปี ภายในหมู่บ้านสันติภาพเจ้าหน้าทีและทีมช่างกรมศิลปากรที 7 จังหวัดน่าน เข้าขุดค้นและตรวจสอบวัตถุทาง โบราณคดี พบ ทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียดนามและแหล่งเตาล้านนาเก่าแก่ประมาณราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 นอกจากนี้ยังพบเตาตะกรับโบราณ อายุไม่ตํ?ากว่า 1500 ปี จำนวน 3 เตา และลึกไปอีกชั้นดินพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวน 2 โครง โดยใกล้กันยังพบ เครื่องอุทิศ เป็นภาชนะดิน เครื่องถ้วยขวานสำริด พร้อมเครื?องประดับที?เป็นลูกปัดหิน ลูกปัดที?ทำจากเปลือกหอย ถูกฝังไว้พร้อมกันอีกด้วย คาดมีอายุก่อนประวัติศาสตร์ กว่า 3 พันปี โดยวัตถุโบราณทั้งหมดขุดพบภายในบริเวณสวนมะม่วงกลางหมู่บ้านสันติภาพ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หลังจากที่นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ได้ปรับพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพืนทีเก่ามานานกว่า 20 ปี เพือ? จะเตรียมสร้างเป็นสนามแบตมินตัน นางสาวชญาดา สุวรัชชุพันธุ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที 7 น่าน เปิดเผยว่า จากหลักฐานต่างๆทีข?ุดพบได้บ่งบอกว่าในพื้นทีเดียวกันนี้มีการอาศัยอยู่ ใน 2 ยุคสมัย คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคพุทธศตวรรษที 20 - 21 อีกทั้งการขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้โบราณครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก เป็นครั้งแรกทีมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นหลักฐานครั้งสำคัญ นำไปสู่การพิสูจน์ว่า พื้นทีบ?ริเวณดังกล่าวนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ ทำให้เห็นถึงความเชือ? และวิถีชีวิตในชุมชน รวมถึงเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของเมืองน่านอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนสายน่าน-พะเยา เข้ามาในบริเวณหมู่บ้านสันติภาพ 2

จำนวนผู้เข้าชม :454